Versenyszabályzat

Az ArvaliCom (Arvali Kft.), székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; cjsz: 13-09-177562; adószám: 14586941-2-13; elérhetőség: info@arvalicom.com; a továbbiakban, mint „Szervező”) versenyt hirdet a www.tiktop.hu weboldalán és tiktop oldalán, a https://www.facebook.com/tiktophungary/, valamint a https://www.facebook.com/events/2057059754603288/, illetve a https://www.instagram.com/tiktophungary/ oldalán „Részegszemüveg Challenge” és „Rögtönzött TikTok verseny” címmel az általa társszervezésben lebonyolított TikTOP Fest & Awards esemény (helyszín: Akvárium Klub, 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.; időpont: 2019. szeptember 29., 10:00-20:00; a továbbiakban, mint „Esemény”) kapcsán:

A Versenyben való részvétellel a résztvevő (a továbbiakban, mint „Játékos”) maradéktalanul és kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzatot.

Részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező Eseményre belépőt váltott, jegyet nyerő vagy jegyet ajándékként kapó vagy influencer meghívottként részt vevő természetes személy, aki az alábbiakban meghatározott részvételi feltételeket maradéktalanul teljesíti és a részvételhez szükséges adatait megadja. 14.-18. életév közötti korlátozottan cselekvőképes jelentkezők kizárólag törvényes képviselőik (pl. szüleik) hozzájárulásával vehetnek részt a Játékban. A Játékra jelentkezni lehet előzetes regisztrációval, amely során a jelentkezőknek egy kódot küldünk, aminek bemondásával, bemutatásával igazolni tudja, hogy az előzetes regisztrációt megtette. A Játékban részt lehet venni előzetes regisztráció nélkül is, a helyszínen történő jelentkezéssel a szabad helyek függvényében. A regisztráció 16 éves kor alatt kizárólag szülő, törvényes képviselő írásos felhatalmazásával tehető meg. 14 év alatti cselekvőképtelen személyek nevében és képviseletében törvényes képviselője köteles eljárni és írásban kijelenteni a regisztráció során, hogy a játék kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság, a Játék lebonyolításával a Szervező által megbízott alvállalkozók (Publicity Aim Kft., a Follow Me Influencer Marketing Agency Ltd. és az Akvárium Klub Kft.), az Esemény támogatói, valamint ezeknek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

A Játékra jelentkezni lehet előzetes regisztrációval, amely során a jelentkezőknek egy kódot küldünk, aminek bemondásával, bemutatásával igazolni tudja, hogy az előzetes regisztrációt megtette. A Játékban részt lehet venni előzetes regisztráció nélkül is, a helyszínen történő jelentkezéssel a szabad helyek függvényében. A regisztráció 16 éves kor alatt kizárólag szülő, törvényes képviselő írásos felhatalmazásával tehető meg

Az alábbi feladatok közül legalább egyet kell teljesíteni az Eseményen a jelen szabályzatban meghatározottaknak megfelelően ahhoz, hogy a Játékon részt vegyen a Játékos:

1. Részegszemüveg Challenge
Jelentkezz be az Eseményen az ORFK-OBB standján a versenyre legkésőbb 2019. szeptember 29-én reggel 10.30-tól, ahol az előzetes regisztrációd alapján azonosítanak, vagy új regisztrációt hozhatsz létre. Előző esetben előnyben részesülsz, amennyiben idő és/vagy kapacitáskorlát lenne az adott versenyben. A videók a Játékos főszereplésével készülhetnek.

  • Az lesz a cél és a feladatod, hogy használd a részegszemüveget, majd énekelj el egy számot egy tetszőleges dalra, töltsd fel a TikTok oldaladra, küldd el a helyszínen megadott e-mail címre, megjelölve a tárgyban a teljesített feladatot „Részegszemüveg Challenge”, és a biztonság kedvéért add át egy adathordozón a szervezőknek. Az adathordozót a szervezők biztosítják. Cél a közönség tetszésének elnyerése. A nyertesek kiválasztásának folyamata: egy népszerű TikTokkerekből álló előzsűri választja ki a legjobb 3-10 közötti pályázati anyagot, majd a közönség hangereje értékeli majd a pályázatokat. A hangerő mérésére egy általánosan elfogadott decibelmérőt használ Szervező, a legnagyobb hangerőt elérő pályázati anyag lesz a nyertes. A nyertes az alábbi műszaki cikket nyeri: 1db Push True Wireless Psychotropical Teal fülhallgató – bruttó fogy. ár 39.990Ft, akciós ár: 27.990Ft (http://www.casetrade.hu/headphones/termekadatlap/414/5604/push_true_wireless_psyc.html)

2. Rögtönzött TikTok verseny
A feladatot a Hallban található információs standon kapod meg legkésőbb 2019. szeptember 29-én reggel 10.30-tól, ahol az előzetes regisztrációd alapján azonosítanak, vagy új regisztrációt hozhatsz létre. Előző esetben előnyben részesülsz, amennyiben idő és/vagy kapacitáskorlát lenne az adott versenyben, A videók a Játékos főszereplésével készülhetnek.

  • Két zene közül választhatsz, az egyik magyar, a másik angol nyelvű lesz. Tíz perc alatt kell felkészülnöd, és kitalálni a koncepciót, majd egy órád lesz elkészíteni a videód vágásokkal és trükkökkel, filterekkel együtt. Ezután a videódat fel kell töltened a TikTok oldaladra, a linkjét el kell küldened a megadott e-mail címre, megjelölve a tárgyban a teljesített feladatot „Rögtönzött TikTok verseny”, illetve átadnod adathordozón. Az adathordozót a szervezők biztosítják. Cél a közönség tetszésének elnyerése. A nyertesek kiválasztásának folyamata: egy népszerű TikTokkerekből álló előzsűri választja ki a legjobb 3-10 közötti pályázati anyagot, majd a közönség hangereje értékeli majd a pályázatokat. A hangerő mérésére egy általánosan elfogadott decibelmérőt használ Szervező, a legnagyobb hangerőt elérő pályázati anyag lesz a nyertes. A nyertes az alábbi műszaki cikket nyeri: 1db Indy True Wireless Black fülhallgató – bruttó fogyasztói ár 26.990 Ft (http://www.casetrade.hu/headphones/termekadatlap/415/5609/indy_true_wireless_black.html)

A Játékos esélyeit növelheti a nyeremény megnyerésére, ha mindkét feladatban részt vesz. Azonban egy Játékos kizárólag egy alkalommal és egy videóval játszhat az egyes körökben. A videók a Játékos főszereplésével készülhetnek.

Játékos szavatol az általa beküldött videó jogtisztaságáért, valamint, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelel és Játékos, valamint Szervező is jogosult azt felhasználni, azt nem akadályozza harmadik fél joga, jogos érdeke.

A Játékos Játékra történő kifejezett jelentkezésének minősül, ha a Játékos az előzőekben leírtak szerint jár el, Játékos Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadja jelen Játékszabályzatot és kifejezetten hozzájárul adatainak jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa jelen Játék során előzőek szerint elküldött videót ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül a Szervező a hivatalos TikTok/Instagram és/vagy Facebook oldalán posztolja, azt a Játék során felhasználja, az Eseményen és a teljes nyilvánosság előtt térbeli-és időkorlátozás nélkül levetítse.

A játék időtartama:

– Online jelentkezésre nyitva álló határidő: A rendezvény kezdete, azaz 2019. szeptember 29. 10.00-ig
– Helyszíni jelentkezésre nyitva álló határidő: 2019. szeptember 29., 10.30-11.00

Feladatok teljesítésére nyitva álló határidő: 2019. szeptember 29. 10:30-13:00 között a kijelölt helyeken. Legkésőbb 13.00-ig el kell küldeni az elkészült anyagokat a verseny@followmeagency.com címre. A videó emailként való továbbítása mellett biztonsági okból lehetőséget biztosítunk, hogy a videót valamely adathordozóra mentsék, ahonnan szervező átmásolja a Szervező által kijelölt notebookra, computerre.

Nyeremények
A legjobb versenyművek jutalma:
– Részegszemüveg Challenge nyertese: 1db Push True Wireless Psychotropical Teal fülhallgató – bruttó fogy. ár 39.990Ft, akciós ár: 27.990Ft (http://www.casetrade.hu/headphones/termekadatlap/414/5604/push_true_wireless_psyc.html)
– Helyszíni TikTok verseny nyertese: 1db Indy True Wireless Black fülhallgató – bruttó fogyasztói ár 26.990 Ft (http://www.casetrade.hu/headphones/termekadatlap/415/5609/indy_true_wireless_black.html)

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, nem becserélhetőek, készpénzre át nem válthatók!

Nyeremény átadása és átvétele

2019. szeptember 29. 14.00 óra után a műsorrend szerint a színpadon a közönség szavazat alapján azonnal. (Szervező az első helyezett számára felajánlott díjon kívül egyéb nyereményeket is kioszthat). Játékosok felelőssége, hogy a megfelelő időben a helyszínen legyenek. Ehhez a szervezők az esemény helyszínén megfelelő információkkal szolgálnak az információs pultnál.

További rendelkezések

A Játékból kizárásra kerülnek azok, akik törvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató, kínzással kapcsolatos, másokat erőszakos, veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre felhívó, rágalmazó, a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető, jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót tartalmazó , közönséges, obszcén, mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, lejárató célzatú, valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt tartalmazó, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból diszkrimináló, ízléstelen, etikátlan tartalmat posztolnak. Az ilyen tartalmakat megosztó Játékosokat a Szervező jogosult indokolás nélkül, azonnali hatállyal kizárni a Játékból.

A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő videók használhatóak fel. A Szervező kizárja a felelősségét a videókkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.); a cselekvőképességében részlegesen korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából eredő; a nyeremények kézbesítésének Szervező érdekkörén kívül eső okból történő elmaradásáért vagy késedelméért; ill. a kézbesítés során keletkezett károkért való felelősségét a Szervező kizárja.

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékosok a Játékszabályzatot a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, a www.tiktop.hu weboldalon és annak közösségi média felületein: https://www.facebook.com/tiktophungary; https://www.facebook.com/events/2057059754603288/; https://www.instagram.com/tiktophungary/a profiljukon található nyertes videó elérhetőségét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A nyereményhez tartozó esetleges adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, Eseményre való utazás költsége) a nyerteseket terhelik.
A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről minimálisan az esemény Facebook oldalán: https://www.facebook.com/tiktophungary/ és weboldalán: www.tiktop.hu tájékoztatják a Játékosokat.

A Játék során a Játékos, valamint a Játékban részt venni akaró felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a weboldal, Játék felhasználóinak esetleges nagy számából, és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező és a Lebonyolító nem szavatolja, a Játékos a Játékban kizárólag a saját kockázatára, felelősségére vesz részt. A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Játékban való részvétel bármilyen módon való ellehetetlenülését, valamint az adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályzatot megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére, a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel, és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a www.tiktop.hu oldalon.

Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékban visszaélésszerűen vesz részt, vagy illetéktelen előnyre tesz szert, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül és a Nyeremény átvételére nem jogosult.

A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem a Facebook számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

A TikTok a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A TikTok a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem a TikTok számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with TikTok.

Az Instagram a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik, az Instagram és tulajdonosa, a Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem az Instagram és/vagy a Facebook számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram and/or itw owner, Facebook.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a www.tiktop.hu weboldalon, és erről a Játékosokat tájékoztatja a https://www.facebook.com/tiktophungary/ és https://www.facebook.com/events/2057059754603288/ oldalakon.

Személyes adatok kezelése

A Játékosok a játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy Szervező az adataikat az alábbiaknak megfelelően kezelje:

A Szervező Arvali Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; cjsz: 13-09-177562; adószám: 14586941-2-13; elérhetőség: info@arvalicom.com) mint adatkezelő (jelen fejezetben a továbbiakban “Adatkezelő”) a személyes adatok kezelése során a GDPR rendelet rendelkezései és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Játékosok személyes adatok védelméhez fűződő jogait.

Az adatkezelés célja
Adatkezelő kizárólag jelen nyereményjátékkal összefüggésben a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosítsa, a nyereményjáték lebonyolításával és a nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosokat elérhesse. Az adatkezelés során az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

Kezelt adatok
– valamennyi Játékos esetében: név, e-mail cím, beküldött/közzétett videó, TikTok profil linkje, telefonszám, 16 év alatti kiskorú esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat;

Nyertesség esetén a nyertes Játékosok nevét és videóját a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan a www.tiktop.hu web oldalán, a https://www.facebook.com/tiktophungary/ és a https://www.facebook.com/events/2057059754603288/ oldalain közzétegye.

Az adatkezelés időtartama:
– valamennyi játékos esetében: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig,
– nyertes Játékos esetében: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremény átvételét követő 2 évig.
– panasz esetén az eseményt követő 5 évig.

Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe az EZIT Kft-t, aki a nyereményjáték weboldalát hostolja
EZIT Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-14696
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
info@ezit.hu

és a Follow Me Agency-t, aki a nyereményjáték szervezésében működik közre.
Follow Me Influencer Marketing Agency Ltd.
Cégjegyzékszám: 639 694
Cím: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2
hello@followmeagency.com

valamint a Publicity Aim Kft-t, aki a nyereményjáték szervezésében működik közre.
Cím: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 7
Cégjegyzékszám: 02 09 080559
info@publica.hu
+36-20 569 8108

A www.tiktop.hu weboldal működtetése érdekében igénybe vett adatfeldolgozók:
Szép Norbert ev, az oldal fejlesztője:
Székhely: 3282 Nagyfüged, Kossuth utca 42,
email cím: info@koci.hu
telefonszám: +36 30 364 4324

A Játékosokat, mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Hozzáféréshez való jog
A játékos bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, (i) mi az adatkezelés célja, (ii) melyek a kezelt személyes adatok kategóriái, (iii) melyek azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Helyesbítéshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő helyesbítse.

Törléshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték;
– a Játékos az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét);
– a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Adatkezelés korlátozásához való jog
– A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog
A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonni – az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. E-mail: info@arvalicom.com.
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén soronkívüli eljárás keretében jogosult bírósághoz fordulni egyedi ügyének elbírálása érdekében.
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu).

A játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, a Játékban való részvétel a személyes adatok kezelése nélkül nem lehetséges. Ha a játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, illetve visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a nyereményjátékból kizárásra kerül. Jelen szabályzattal érvényét veszti minden korábbi szabályzat, ami az Esemény helyszínén lebonyolított játékokra vonatkozik.

Budapest, 2019. augusztus 1. – egységes szerkezetben módosítva 2019. augusztus 22.

 

I.sz melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Törvényes képviselő születési helye és ideje:

Törvényes képviselő telefonszáma:

Kiskorú neve:

Kiskorú esetlegesen eltérő lakcíme:

Kiskorú születési helye és ideje:

Kiskorú telefonszáma:

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú részvételéhez az Arvali Kft. által 2019. szeptember 29. napján a „TikTOP Festen szervezett helyszíni TikTok versenyen vagy Részegszemüveg Challenge-en, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú bármilyen fajta nyertesség esetén nyereményét átvegye, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és marketing hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát megismertem, és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

Budapest, 2019. ………………………….

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

NÉV:

LAKCÍM

ALÁÍRÁS:

NÉV:

LAKCÍM

ALÁÍRÁS: