Légy Nagykövet Pályázat szabályzat

Az Arvali Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; cjsz: 13-09-177562; adószám: 14586941-2-13; elérhetőség: info@arvalicom.com; a továbbiakban, mint „Szervező”) nyereményjátékot hirdet a www.tiktop.hu és a https://www.facebook.com/tiktopfest oldalán, a https://www.instagram.com/tiktophungary/ oldalon „Légy a TikTOP Fest nagykövete” címmel a TikTOP Fest & Awards esemény számára (helyszín: Akvárium Klub, 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.; időpont: 2019. szeptember 29., 10,00-20.00; a továbbiakban, mint „Esemény”) kapcsán:

A Pályázatban való részvétellel a résztvevő (a továbbiakban, mint „Pályázó”) maradéktalanul és kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzatot.

Részvételi feltételek:

A Pályázatban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, minden 10. életévét betöltött cselekvőképes, természetes személy, aki az alábbiakban meghatározott részvételi feltételeket maradéktalanul teljesíti és a részvételhez szükséges adatait megadja. 16 év alatti kiskorúak kizárólag szülőjük, törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a Pályázatban, mely hozzájárulásnak az adatok kezelésére is ki kell terjednie. Hozzájárulás hiányában a pályázó pályázat benyújtására nem jogosult. A szülői felügyeleti jog fennállását Szervező ellenőrizni jogosult.

Pályázathoz szükséges adatok
Szervező Pályázó azon nyilvánosan elérhető közösségi média profiljainak adatait, ahol promótálta az eseményt (ezeken látható: a természetes személy közösségi médiában látható felhasználó neve, ami megegyezhet a tényleges nevével, iskolái munkahelyei, lakóhelyei, családi állapota, amennyiben publikussá van téve, életkora, neme, illetve ismerősi státusz esetén az ismerősök számára publikált személyes fotók, amennyiben nincs ismerősi a kapcsolat, úgy a nem ismerősi kapcsolatban lévők számára publikussá tett fotók). Ezeket az adatokat Szervező nem tárolja saját szerverén, ezeket csak az adott közösségi média felületeken tekinti meg, és használja fel. Szervező a Pályázók Facebook messenger címét, a pályázati e-mail címre történő levél feladó e-mail címét és saját vagy mobiltelefonszámát igényli érvényes pályázatok beadásához, illetve 16 év alatti kiskorú pályázata esetén a szülő és gondviselő hozzájárulását, beleegyező nyilatkozatát.

Fontos: Szervező egyetlen dokumentumban kívánja átlátni azokat a tevékenységeket, amelyeket Pályázó tett a pályázata sikere érdekében. Ezen dokumentum tartalmazza:
a, legfelül a pályázó nevét, e-mail címét és telefonszámát
b, alatta a pályázó által alkotott -a TikTOP Fest & Awards-ot népszerűsítő- rövid szlogent,
c, alatta egy rövid leírást a pályázó által alkalmazott kommunikációs és promóciós eszközökről, azok hatékonyságáról
d, majd kizárólag a c, pontban található leírást igazoló képernyőmentéseket (screenshotokat), videó tartalmak esetén linket a videó tartalomra.

A cél, hogy Pályázó minél kreatívabban és minél szélesebb körben juttassa el az esemény hírét, az eseményt pozitív színben bemutatva, a közönséget részvételre ösztönözze.
Cél az is, hogy lehetőleg leginkább a célcsoportot érje el az üzenet, azaz a TikTok felületén elhelyezett kreatív tartalmakat Szervező előnyösebbnek ítéli meg, mint a más csatornákon elhelyezett tartalmakat, mivel a TikTokon található közönség nagy valószínűséggel jobban mozgósítható a TikTOP Fest & Awards-on történő részvételre. A TikTok után a YouTube és az Instagram következik hatékonyságban, majd a Snapchat és a Facebook. A hatékonyságot Szervező az elérésben, a pozitív kommentek számában, és más pozitív reakciókban (like, szív, kattintás) méri.

Az ellenőrizhetőség miatt a játékosok felhasználói profiljainak nyilvánosnak kell lenniük. Minden játékos hozzájárul ahhoz, hogy nevét és profilját az eredményhirdetéskor, 2019. szeptember 27-én Szervezők közzétegyék weboldalukon, a www.tiktop.hu oldalon, illetve közösségi média felületein: https://www.facebook.com/tiktophungary; https://www.facebook.com/events/2057059754603288/; https://www.instagram.com/tiktophungary/, de minimálisan az esemény Facebook oldalán.
Az eredményhirdetést megelőzi Pályázók értesítése, és a nyeremények elektronikus eljuttatásáról szóló megállapodás. Az adatok kezelésének határideje 2019. október 1., kivéve, amennyiben Panaszos ügy keletkezik, mert azok esetében a megőrzési idő 5 év. A felhasználói profiloknak valós adatokat kell tartalmazniuk.  

Kizárások
A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság, a Játék lebonyolításával a Szervező által megbízott alvállalkozók (Publicity Aim Kft., a Follow Me Influencer Marketing Agency Ltd., az Arvali Kft. és az Akvárium Klub Üzemeltető Kft.), az Esemény támogatói, valamint ezeknek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont). 

A Pályázat egyéb jogi vonatkozásai
A részvétel feltétele, hogy a Pályázó egy szlogent alkosson, és ennek és más, általa szabadon választott kreatív tartalmaknak a használatával az eseményt, az esemény céljaival összhangban minden a Pályázó által eredményesnek tartott digitális eszközzel népszerűsítse bármely közösségi média felületen vagy akár más csatornán az általánosan elfogadott erkölcsi és etikai normák szerint, a magyar jogszabályoknak megfelelően. A cél, hogy Pályázó minél kreatívabban és minél szélesebb körben juttassa el az esemény hírét, az eseményt pozitív színben bemutatva. Pályázó mellékelhet statisztikákat annak bizonyítására, hogy a célt mennyire sikerült elérnie. Ezen statisztikák segítik a zsürit abban, hogy megítélje pályázó kommunikációs és promóciós tevékenységének a sikerét.
Pályázó kifejezetten vállalja, hogy a saját nevében és felelősségére végzi kreatív, népszerűsítő tevékenységét, annak tartalmával kapcsolatban Szervezőnek nem keletkezhet jogi kötelezettsége, ha mégis, mert a fenti kreatív, népszerűsítő tevékenységen túl reklámot is közzétesz Pályázó, abban az esetben Szervező felelősséggel nem tartozik Pályázó tevékenysége után, azért felelősségét kifejezetten kizárja. Pályázó korára való tekintettel nem lehet feltétlenül tudatában a hazai jogszabályoknak, de ennek ismeretében mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy beszerezze a hiányzó információkat, szülei és tapasztaltabb ismerősei segítségét kérje annak érdekében, hogy pályázata érvényes legyen.
Amennyiben Pályázó a legkisebb mértékben is tart attól, hogy nem képes a megfelelő jogszabályi feltételeknek megfelelni, úgy Szervező javasolja, és kéri, hogy inkább ne induljon el a pályázaton.
Amennyiben Pályázó mindezek ellenére a magyar jogszabályokkal ellentétes vagy Szervező hivatalos kommunikációjának tartalmával, valamint az esemény céljának és jellegének ellentétes kreatív alkotást hoz létre, vagy ilyen módon engedély nélkül reklámoz, az jelen Szabályzat alapján automatikusan érvénytelen, azaz a Pályázaton már nem is vehet részt, rá az általa választott kommunikációs megoldás, és a Pályázatban résztvevőkre vonatkozó feltételek az adott pályázóra nem érvényesek. Ezen esetben Szervező Pályázó beérkezett pályázatát nem veszi figyelembe, törli mindennemű adattal együtt.
Miképp Szervező a Pályázaton kívül sem képes kizárni, hogy bárki a saját kezdeményezésére jogellenesen népszerűsítse az eseményt, így teljes körű kontrollra a játék kereteiben sem lesz képes, de aktívan törekszik arra, hogy a Pályázat szellemével össze nem férő megjelenések esetén figyelmeztesse a közösségi média csatorna tulajdonosokat és üzemeltetőket az esetleges nem megfelelő tartalom megjelenésére.
Pályázó vállalja, hogy saját tartalmakat használ az esemény népszerűsítéséhez. Szervező kifejezetten kijelenti, hogy játékosokat nem ösztönzi a Szervező tartalmainak megosztására vagy kedvelésére, és ilyesfajta cselekményt a díjazás során nem vesz figyelembe. Figyelembe vesz viszont minden más megoldást, amely az esemény népszerűsítését szolgálja, az eseménnyel kapcsolatos hírek elérését növeli.
Pályázó hozzájárul, hogy az általa alkotott szlogent és/vagy kreatív tartalmat Szervező következő rendezvényein használhassa, korlátozásmentesen felhasználhassa. A pályázatok közzététele esetén Szervező a győztes pályázó felhasználói jogának megtartása miatt Pályázó felhasználói nevét köteles nyilvános felületen feltűntetni. A fődíjnyertes és a díjnyertes Pályázók azonban a díjaikon felül további felhasználási díjra nem jogosultak.

A pályázatban automatikusan részt vesz minden, a Légy a TikTOP nagykövete Pályázatban résztvevő személy, aki a Pályázati feltételeket teljesíti, a jelen Pályázati kiírásban foglaltaknak megfelel, és Pályázatát annak lejárta előtt beküldte a palyazat@followmeagency.com címre. Az elbírálást 3 fős zsüri végzi, amelynek tagjai az Arvali Kft munkatársai közül tevődnek össze. 

A Pályázat időtartama:

2019. augusztus 22. 12.00 órától – 2019. szeptember 22. éjfélig

Nyeremények:
– A legjobb pályázat díjának összértéke: 115.000 Ft. értékű, műszaki cikk
o egy Crusher Wireless fejhallgató –49.990 Ft: http://www.casetrade.hu/headphones/termekadatlap/354/5030/crusher_wireless_blackcoralblack.html)
o két VIP jegy 30.000 Ft értékben
o egy Hesh3 Wireless Psychotropical Teal fejhallgató –34.990 Ft értékben: :http://www.casetrade.hu/headphones/termekadatlap/371/5314/hesh_3_wireless_psycho_tropical.html)
Szervező fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályázatok esetén nem oszt ki díjat, vagy hogy több magas minőségű pályázat esetén megosztott díjat ad ki.

– További nyeremények: 10 páros jegy a TikTOP Fest & Awards eseményére,
A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetőek, készpénzre át nem válthatók!

Díjak kiválasztása

– A díjakról a zsüri dönt legkésőbb: 2019. szeptember 23-án. 18.00-24.00 között, annak alapján felállítva a sorrendet játékosok között, hogy megítélése szerint mennyire hatékonyan és széles körben sikerült népszerűsíteniük az eseményt, és milyen aktivitást sikerült kiváltaniuk az elsődleges célcsoport körében (10-24 év közötti, TikTokot használó fiatalok).

A döntés alkalmával nyereményenként 1 pótnyertest választ zsüri, amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot. 

Nyeremények átvétele:

Az eredményhirdetésekre a győztesek listájának véglegesítése után, de legkésőbb szeptember 27-ig kerül sor a www.tiktop.hu oldalon és annak közösségi médiafelületein: https://www.facebook.com/tiktophungary; https://www.facebook.com/events/2057059754603288/; https://www.instagram.com/tiktophungary/keresztül. A nyertes játékosokkal és a pályázati fődíj győztesével a Szervező a nyertesek vagy a nyertesek nevében regisztráló szülők e-mail címén és telefonszámán keresztül veszi fel a kapcsolatot. A nyeremény átvétele érdekében a Pályázó köteles együttműködni. Pályázók tudatában vannak annak, hogy részt vesznek a pályázaton, így az eredményhirdetési ideje alatt köteles beérkező elektronikus leveleiket, telefonjukat, messenger fiókjukat, nyilvános közösségi média profiljukon található levelezési fiókokat is figyelni, tudatban lenni annak, hogy Szervező „ismeretlen” telefonhívószámról fog bejelentkezni, és köteles a telefont viszonozni vagy sms-re válaszolni. A nyertesek kötelesek a nyeremény átvételének rögzítése és dokumentálása érdekében Szervezőnél jelentkezni, reagálva annak megkeresésére, vagy amennyiben valamilyen okból technikai problémába ütköznek, így kötelesek a Szervező hivatalos és nyilvános weboldalán és közössági média felületein elhelyezett értesítésekre reagálni.
Pályázó tudomásul veszi, hogy még biztonságosabban elérhető, amennyiben az Esemény közösségi média felületeit követi, így Szervező azon keresztül is küldhet értesítést. Pályázó köteles Szervező üzenetére 2 munkanapon, azaz 48 órán belül belül reagálni. Amennyiben ezen kötelezettségét a Játékos megsérti, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Ebben az esetben a pótnyertes köteles az üzenetre 2 munkanapon, azaz 48 órán belül belül reagálni. Amennyiben a kapcsolatfelvételre nem kerül sor, úgy a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A fődíj online voucher formájában készül el, és azt Szervező a nyertes e-mail címére és messenger címére, esetleg közösségi média levelezőfiókjába juttatja el.
Pályázó köteles fényképfelvételt készíteni a kinyomtatott nyertes voucherével, és azt Szervezőnek elektronikus formában eljuttatni. A jegynyereményeket online voucher formájában juttatjuk el nyertesekhez, amelyet a TikTOP Fest & Awards helyszínén tudnak majd karszalagra váltani.

A nyeremények átvételét megelőzően a nyertes, valamint törvényes képviselője köteles személyazonosságát, életkorát igazolni fényképes személyazonosító okmány felmutatásával.
Az ellenőrizhetőség miatt a felhasználói profiloknak nyilvánosnak kell lenniük. A megosztással minden játékos hozzájárul ahhoz, hogy nevét és profilját az eredményhirdetéskor Szervezők közzétegyék. A felhasználói profiloknak valós adatokat kell tartalmazniuk. 

További rendelkezések

A Játékból kizárásra kerülnek azok, akik törvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató, kínzással kapcsolatos, másokat erőszakos, veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre felhívó, rágalmazó, a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető, jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót tartalmazó , közönséges, obszcén, mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, lejárató célzatú, valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt tartalmazó, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból diszkrimináló, ízléstelen, etikátlan tartalmat posztolnak. Az ilyen tartalmakat megosztó Játékosokat a Szervező jogosult indokolás nélkül, azonnali hatállyal kizárni a Játékból.

A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő videók használhatóak fel. A Szervező kizárja a felelősségét a videókkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.); a cselekvőképességében részlegesen korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából eredő; a nyeremények kézbesítésének Szervező érdekkörén kívül eső okból történő elmaradásáért vagy késedelméért; ill. a kézbesítés során keletkezett károkért való felelősségét a Szervező kizárja.

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékosok a Játékszabályzatot a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, a www.tiktop.hu weboldalon és annak közösségi média felületein: https://www.facebook.com/tiktophungary; https://www.facebook.com/events/2057059754603288/; https://www.instagram.com/tiktophungary/a profiljukon található nyertes videó elérhetőségét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A nyereményhez tartozó esetleges adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, Eseményre való utazás költsége) a nyerteseket terhelik.
A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről minimálisan az esemény Facebook oldalán: https://www.facebook.com/tiktophungary/ és weboldalán: www.tiktop.hu tájékoztatják a Játékosokat.

A Játék során a Játékos, valamint a Játékban részt venni akaró felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a weboldal, Játék felhasználóinak esetleges nagy számából, és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező és a Lebonyolító nem szavatolja, a Játékos a Játékban kizárólag a saját kockázatára, felelősségére vesz részt. A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Játékban való részvétel bármilyen módon való ellehetetlenülését, valamint az adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályzatot megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére, a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel, és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a www.tiktop.hu oldalon.

Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékban visszaélésszerűen vesz részt, vagy illetéktelen előnyre tesz szert, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül és a Nyeremény átvételére nem jogosult.

A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem a Facebook számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

Az Instagram a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem az Instagram számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.

A TikTok a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A TikTok a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem a TikTok számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with TikTok.

A YouTube a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A YouTube a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem a YouTube számára adja át.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with YouTube.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a www.tiktop.hu weboldalon, és erről a Játékosokat tájékoztatja a https://www.facebook.com/tiktophungary/ és https://www.facebook.com/events/2057059754603288/ oldalakon. 

Személyes adatok kezelése

A Játékosok a játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy Szervező az adataikat az alábbiaknak megfelelően kezelje:

A Szervező Arvali Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; cjsz: 13-09-177562; adószám: 14586941-2-13; elérhetőség: info@arvalicom.com) mint adatkezelő (jelen fejezetben a továbbiakban “Adatkezelő”) a személyes adatok kezelése során a GDPR rendelet rendelkezései és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Játékosok személyes adatok védelméhez fűződő jogait. 

Az adatkezelés célja
Adatkezelő kizárólag jelen nyereményjátékkal összefüggésben a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosítsa, a nyereményjáték lebonyolításával és a nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosokat elérhesse. Az adatkezelés során az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.  

Kezelt adatok
– valamennyi Játékos esetében: Pályázó nyilvánosan elérhető közösségi média profiljának adatai (természetes személy közösségi médiában láthatófelhasználó neve, ami megegyezhet a tényleges nevével, iskolái munkahelyei, lakóhelyei, családi állapota, amennyiben publikussá van téve, életkora, neme, illetve ismerősi státusz esetén az ismerősök számára publikált személyes fotók, amennyiben nincs ismerősi a kapcsolat, úgy a nem ismerősi kapcsolatban lévők számára publikussá tett fotók)), Facebook messenger cím, e-mail cím, telefonszám, kiskorú esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat és a szülő neve, e-mail címe, telefonszáma;

Nyertesség esetén a nyertes Játékosok nevét és videóját a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan a www.tiktop.hu web oldalán, a https://www.facebook.com/tiktophungary/ és a https://www.facebook.com/events/2057059754603288/ oldalain közzétegye. 

Az adatkezelés időtartama:
– valamennyi játékos esetében: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig,
– nyertes Játékosok esetében: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremény átvételét követő 2 évig.  

Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe az EZIT Kft-t, aki a nyereményjáték weboldalát üzemelteti,
EZIT Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-14696
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
info@ezit.hu

és a Follow Me Agency-t, aki a nyereményjáték szervezésében működik közre.
Follow Me Influencer Marketing Agency Ltd.
Cégjegyzékszám: 639 694
Cím: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2
hello@followmeagency.com

valamint a
Publicity Aim Kft.-t, aki a helyszínen felügyeli az eseményt, a játékokat, a nyereményjegyek átvételét.
Cím: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 7
Cégjegyzékszám: 02 09 080559
info@publica.hu
+36-20 569 8108

illetve a weboldal működtetése érdekében igénybe vett webfejlesztő, adatfeldolgozó:
Szép Norbert ev:
Székhely: 3282 Nagyfüged, Kossuth utca 42,
email cím: info@koci.hu
telefonszám: +36 30 364 4324

A Játékosokat, mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan: 

Hozzáféréshez való jog
A játékos bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, (i) mi az adatkezelés célja, (ii) melyek a kezelt személyes adatok kategóriái, (iii) melyek azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. 

Helyesbítéshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő helyesbítse. 

Törléshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték;
– a Játékos az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét);
– a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Adatkezelés korlátozásához való jog
– A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Adathordozhatósághoz való jog
A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonni – az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. E-mail: info@arvalicom.com.
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén soronkívüli eljárás keretében jogosult bírósághoz fordulni egyedi ügyének elbírálása érdekében.
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu).

A játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, a Játékban való részvétel a személyes adatok kezelése nélkül nem lehetséges. Ha a játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, illetve visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a nyereményjátékból kizárásra kerül. Jelen szabályzattal érvényét veszti minden korábbi szabályzat, ami az Esemény helyszínén lebonyolított játékokra vonatkozik.

Budapest, 2019. augusztus 1. – módosításokkal egységes szerkezetben: 2019. augusztus 22.

I.sz melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Törvényes képviselő születési helye és ideje:

Törvényes képviselő telefonszáma:

Kiskorú neve:

Kiskorú esetlegesen eltérő lakcíme:

Kiskorú születési helye és ideje:

Kiskorú telefonszáma:

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú részvételéhez az Arvali Kft. által 2019. augusztus 5. – 2019. szeptember 29. napja között szervezett „Nyerj jegyet a TikTOP Fest & Award 2019-re” megnevezésű nyereményjátékban, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú bármilyen fajta nyertesség esetén nyereményét átvegye, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és marketing hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát megismertem, és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

Budapest, 2019. ………………………….

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

NÉV:

LAKCÍM

ALÁÍRÁS:

NÉV:

LAKCÍM

ALÁÍRÁS: