Házirend

I. Nyitás, zárás

 1. A TikTOP Fest & Awards 2019. szeptember 29-én 9:30-kor nyitja kapuit. A programok 10 órakor kezdődnek. A fesztivál 20.00 óráig tart, de a program változása esetén a zárási időpont elhúzódhat. Az esemény végeztével önként vagy a személyzet kérésére el kell hagyni a helyszínt.

Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 12. (Akvárium Klub)

Szervezők: A szakmai programok tartalmáért az ArvaliCom (Arvali Kft.) és a Follow Me Premium Influencer Marketing Agency felelnek, az esemény technikai lebonyolításáért a Publica Kft. (a továbbiakban Szervezők vagy Rendezők). A helyszín biztonsági, egészségügyi, vendéglátóipari, illetve helyszínbiztosítási felügyeletét az Akvárium Klub látja el.

 

II. Belépés, karszalag

 1. A Rendezvényre belépni a jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
 2. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra.
 3. A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Szervezők rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést nem támaszthat a Szervezőkkel szemben.
 4. A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rendezvény szervezői nem pótolják vagy cserélik. Amennyiben fennáll a gyanúja a karszalag manipulálásának vagy másolásának, a Rendezők saját hatáskörükben, fellebbezés nélkül dönthetnek a feltételezett csalást elkövetők rendezvénytől való eltiltásától. Sérült, elveszett karszalagot nem áll módunkban cserélni, illetve pótolni. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Rendező eljárást indít.
 5. A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a Klub fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Korm. rendeletben meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni tilos.
 6. A Rendezvény területére segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül állat nem hozható. A szervezők javasolják, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

 

III. Korhatár

 1. Az eseményre 10 éves kortól lehet belépni. 10-14 éves kor között kizárólag szülői felügyelettel lehet az eseményre belépni. A 10-14 év közötti gyerekek szülői felügyelet nélkül nem hagyhatják el az Akvárium Klub területét. Ők megkülönböztető karszalagot kapnak.
 2. Az Akvárium Klub területét elsősorban a gyerekek és fiatalok szórakoztatására tartják fenn a Szervezők, de a szülők az indokolt mértékben és ideig természetesen beléphetnek a Klub területére, és igény esetén folyamatosan is felügyelhetik gyermeküket, de ennek jogát átruházhatják az Akvárium Klubra.
 3. 10 éves kor alatti gyermeket a szervezők egyedi engedélyével lehet behozni jegyvásárlás ellenében, és végig kizárólag szülői felügyelet mellett tartózkodhat az eseményen, a felügyeletét nem lehet átruházni. 7 éves kor alatti gyermek a rendezvény területén nem tartózkodhat.

 

IV. Reklámtevékenység és a gyermekkorúak és kiskorúak

 1. A Rendezvény területén a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 2. A rendezvény szervezői fokozottan ügyelnek arra, hogy a kiskorúak reklámkitettségének mértéke megfeleljen az általánosan elfogadott etikai normáknak. A rendezők kizárólag olyan aktivitásokat és kiállítókat támogatnak, amelyek értéket adnak a szórakoztató programhoz, és amelyek elsődleges céljuk a szórakoztatás és kereskedelmi célzatú kommunikációt, promóciókat, adatbázisépítést nem folytatnak a helyszínen.
 3. Mivel a kiskorúak és a 18 év felettiek elkülönítése nem lehetséges az eseményen, ezért a szervezők és a szülők felelőssége is, hogy amennyiben etikátlan cselekedetet tapasztalnak valamely kiállító részéről, úgy az illetőt felszólítsák cselekedete abbahagyására. Amennyiben az arra nem hajlandó, úgy eltávolítható a rendezvényről.
 4. Gyermekkorúnak minősül, aki a 14. életévét nem töltötte be, és fiatalkorú személy az a 18 év alatti, aki a 14. életévét már betöltötte. A Ptk alapján kiskorú az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be.
 5. 14 év alattiak csak szülői engedéllyel és kísérettel vehetnek részt a rendezvényen.
 6. A 14. életévét még nem betöltő Látogatók szülői beleegyezéssel indulhatnak a Rendezvényen induló versenyeken, ennek igazolásához szülői nyilatkozat szükséges. A 14-18. év közötti korosztály a szülő nélkül is tartózkodhat a helyszínen, versenyre nevezhet.
 7. Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. Erre a tilalomra nem csak a gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló, hanem valamennyi reklám esetén figyelemmel kell lenni.
 8. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül és egyúttal tilos a reklámban a közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy, hogy meggyőzzék szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut.
 9. Tilos az olyan reklám, amely kihasználja a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét.
 10. Tilos az olyan gyermek -, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.
 11. Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.
 12. Tilos az olyan reklám, amely alkoholtartalmú italra vonatkozik és gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, vagy gyermek-, illetve fiatalkorút mutat be.
 13. Reklám indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben.
 14. Gyermekeknek és kiskorúaknak kóstolót lehet adni minden további nélkül, abban az esetben, ha nem társul hozzá vásárlásra való közvetlen felhívás.
 15. Akkor beszélhetünk a gyermekek vásárlásra történő közvetlen felszólításáról, amikor a reklám döntéshozónak tekinti vagy döntéshozóként szólítja meg a gyereket: az áru vagy a  promóció olyan jellemzőjét emeli ki, ami elsősorban a gyermek (és nem vagy nem elsősorban a szülő) számára lényeges.
 16. Tilos az olyan káros reklám, amely arra irányul vagy alkalmas rá, hogy valamilyen módon megzavarja a gyermek jó pszichés közérzetének fenntartását szolgáló folyamatokat

 

V. Az egyes programok látogatása

 1. Az esemény bizonyos programjainak látogatása érkezési és/vagy regisztrációs sorrendben történik. A szervezők nem vállalják a felelősséget, amennyiben egy résztvevő úgy kíván meglátogatni egy programot, hogy arra nem regisztrált, vagy később kívánta elfoglalni helyét, mint mások. Résztvevők kifejezetten vállalják az egyes helyiségek méretének ismeretében, hogy esetenként nem garantált a bejutások egyes helyszínekre. Amennyiben torlódásokra kerülne sor, úgy az alábbi prioritás sorrend érvényes az egyes programok és VIP események látogatása során:
  a, amennyiben többen egy időben jelennek meg egy programon, úgy az online Standard és VIP regisztráció ideje alapján korábban regisztráló elsőbbséget élvez
  b, amennyiben többen is regisztráltak egy eseményre, úgy közülük az adott helyszínen először megjelenő élvez elsőbbséget
  c, azok, akik nem regisztráltak egy adott eseményre, és csak a helyszínen próbálnak meg részt venni azon, a prioritási sorrendben a harmadik helyen következők, még akkor is, ha az érkezési sorrendben megelőzték a korábban már regisztrált vendégeket

 

VI. Jegyek felhasználása

 1. Létezik VIP, VIP Gold, Standard, Szülő, Artist, Staff és Tiszteletjegy. A VIP területekre csak valamelyik VIP vagy valamelyik VIP + Artist vagy valamelyik VIP + Staff vagy VIP + Tiszteletjeggyel lehet belépni. Önállóan Artist vagy önállóan Staff vagy Tiszteletjeggyel nem lehet belépni a VIP területre.  A Szülőjegy célja a szülőknek szánt programok látogatása, de a szülőjeggyel be lehet lépni a rendezvény területére lehetőség szerint korlátozott időtartamban. A rendezvény célja a gyermekek és fiatalok szórakoztatása, ezért a helyek alapvetően számukra vannak fenntartva, így egy időben sok szülő jelenléte nem ajánlott, és a rendezők javasolhatják, hogy a szülők tartózkodjanak a Szülőmegőrző területén. Ez esetben a szülők a Klub biztonsági személyzetére ruházzák át kísérői jogaikat.

A VIP Gold jeggyel a Backstage-re is be lehet lépni.
A VIP jegyek feljogosítják vásárlóikat arra, hogy a VIP terem területén egy alkalommal állófogadás keretében ebédet kapjanak (partymenü és snack-ek), illetve a nap folyamán két üdítőt, illetve sós- és édes süteményeket fogyaszthatnak.

 

VII. Ruhatár

 1. A fesztiválon a Rendező ruhatárat üzemeltet, az itt elhelyezett tárgyakért nem vállal felelősséget.

 

VIII. Befogadóképesség

 1. A Rendezvény befogadóképessége korlátozott. A biztonsági előírásokkal összhangban, az adott helyszín maximális kapacitásának elérésekor a szervezők – a biztonsági szolgálat koordinálásával – korlátozhatják az adott rendezvény területre történő bejutást.

 

IX. Elvesztett/talált tárgyak

 1. A talált tárgyakat a Rendezvény szervezőinek add át a bejáratnál található regisztrációs és információs pultnál, és náluk lesz lehetőséged keresni is.

 

XI. Magatartási szabályok

 1. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától, és tiltott mindennemű szemetelés.
 2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet az Arvali Kft., valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Arvali Kft., valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítik, a rögzített felvételt többszörözik, és képhordozón terjesztik, sugározzák, vagy más módon a közönséghez közvetítik, ismételten sugározzák, vagy más módon a közönséghez közvetítik, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani szervezőkkel szemben.
 3. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. A látogatók csak korlátozott ideig, néhány perc erejéig készíthetnek videó felvételt a program bármely eleméről, bármelyik teljes programot teljes mértékben rögzíteni tilos. A megfelelő mérték megítélése a Szervezők feladata és hatásköre, amelyet Látogatók köteles elfogadni.
 4. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.
 5. A Rendezvény területén az Akvárium Klub megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 

XI. Egyéb fontos tudnivalók

 1. A Szervezők kizárólag a nekik felróható és szándékosan elkövetett, az emberi életet, testi épséget károsító szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben leírt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 2. A Rendezvényen az Akvárium Klub üzemelteti a ruhatárat, ám az ott felmerülő károkért vagy hiányosságokért sem a Klub, sem a szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.
 3. A Rendezvényt a Szervezők rossz idő esetén is megtartják.
 4. A Szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk, a műsor változása esetén a vásárlók nem jogosultak semmilyen mértékű pénzvisszatérítésre vagy kompenzációra.
 5. További az eseménnyel kapcsolatos kérés, kérdés esetén a hello@followmeagency.com címen kérhető tájékoztatás. A fesztivál területén kívül történt balesetekért a Rendezők felelősséget nem vállalnak. A fesztivál területén történő biztonsági és egészségügyi problémák megoldásáért az Akvárium Klub a felelős, amennyiben ilyen eset adódik, kérjük, azonnal jelezni az információs pultnál. A program technikai lebonyolításáért a Publica Kft. felel, amennyiben kérdésed van, keresd az információs pultot. A program szakmai felügyeletét az ArvaliCom kommunikációs ügynökség és a Follow Me Premium Influencer Marketing Ügynökség gyakorolják. Kapcsolat: info@arvalicom.com és hello@followmeagency.com.

 

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2019. július 31.

ArvaliCom és Follow Me Premium Influencer Marketing Ügynökség, Publicity Aim Kft., Akvárium Klub